Pozycjonowanie na ruch

W ciągu ostatnich dwóch lat, Google kardynalnie zmieniło swoje algorytmy wyszukiwania, czyniąc działania SEO dużo trudniejszymi. Do dziś (a często jeszcze dziś) 90% prac pozycjonerskich skupia się na strategii budowania odpowiedniego zaplecza linków.

Niestety, teraz Google traktuje każdy link, jako podejrzany i takie pojęcie jak „link naturalny” już nie istnieje. Pozycjonowanie w tej formie, w jakiej istniało dotychczas, nie rokuje już żadnych perspektyw. Wiele stron pozycjonowanych tą metodą, jeszcze utrzymuje pozycje, ale Google już kilka razy anonsowało wprowadzenie całkowitej zmiany algorytmów wyszukiwania i usunięcia rankingowania na bazie linków zewnętrznych. Taka zmiana własnego algorytmu już została wprowadzona przez głównego konkurenta Google w Rosji i innych krajach rosyjskojęzycznych (Białoruś, Ukraina), w wyszukiwarce Yandex.

Dlatego też, biorąc pod uwagę powyższą informację, możemy stwierdzić, że strategia pozycjonowania oparta na pozycjonowaniu kilku - kilkunastu najbardziej konkurencyjnych fraz jest nieperspektywiczna, ani nie gwarantuje osiągnięcie głównego celu, jakim jest stały wzrost ruchu na stronie.

Jednocześnie świadomość użytkowników korzystających z wyszukiwarek internetowych jest coraz większa. Oczekiwania, a co za tym idzie i zapytania, coraz bardziej sprecyzowane.

Pozycjonowanie trudnych, ogólnych słów kluczowych, poza względami wizerunkowymi, staje się bardzo kosztowne i mniej celowe. (rys.1)

Pozycjonowanie na ruch

Rys.1

Udział poszczególnych typów fraz we wszystkich wynikach wyszukiwania

Strategia promocji strony w wyszukiwarce www.google.pl bazuje na zwiększeniu ruchu na Państwa stronie (ciągły dopływ nowych Klientów), a nie na utrzymywaniu wysokich pozycji poszczególnych słów kluczowych.

Nasza propozycja obejmuje:

  1. Stworzenie, tak zwanego, rdzenia semantycznego, obejmującego precyzyjnie dobrane frazy kluczowe oraz ich warianty, które przy niewielkim nakładzie finansowym spowodują wzrost ruchu na stronie
  2. Prowadzenie działań zorientowanych na stałe zwiększanie ruchu na stronie i konwersję celów ustalonych w Google Analitycs.

Nowa strategia bazuje nie na zewnętrznych czynnikach (strategia linkobudowania), ale na czynnikach (faktorach) wewnętrznych.

Strategia ta obejmuje maksymalną optymalizację strony według dobranej listy słów kluczowych (lista będzie ciągle uzupełniana nowymi wariantami fraz) + poprawę behawioralnych faktorów (behawioralne faktory to śledzenie przez Google zachowań użytkowników na stronie. Jeżeli algorytmy Google uznają, że strona jest ciekawa dla użytkownika, podnoszą pozycję strony w wynikach wyszukiwania na frazę, na którą użytkownik wszedł na stronę).

Wycena promocji strony

Za punkt odniesienia przyjmujemy bieżący ruch na stronie, przychodzący z wyszukiwarki Google, z wyników organicznych (rys.2).

Rozliczamy się ze wzrostu ruchu na stronie, powyżej bieżącej (przed rozpoczęciem współpracy), średniej, miesięcznej ilości odwiedzin z wyników organicznych.

Opcje płatności ( do wyboru)

Płatność „za efekt”

Płatność następuje po każdym, zakończonym, miesiącu trwania umowy.

Wysokość faktury obliczamy mnożąc ilość odwiedzin przychodzących z wyników organicznych (po odjęciu średniej ilości odwiedzin sprzed podjęciem współpracy) przez koszt 1 wizyty (koszt wizyty jest określany indywidualnie dla każdego Klienta, ze względu na specyfikę towaru lub usługi).

Dla bezpieczeństwa Klienta ustalamy maksymalny, nieprzekraczalny miesięczny limit płatności

Płatność ryczałtem

Określamy stałą, miesięczną wysokość opłaty za usługę, niezależną od ilości odwiedzin.

Uwaga: Gwarantujemy możliwość wypowiedzenia umowy w każdym momencie jej trwania !